ANEVRİZMA KANAMASI HASTALIĞI VE TEDAVİSİ

BEYİN TÜMÖRÜ HASTALIĞI VE TEDAVİSİ

BOYUN FITIĞI VE TEDAVİSİ

DOĞUMSAL BOYUN veya BEL veya SIRTTA KESE-MENİNGOSE...

DOĞUMSAL BOYUN veya BEL veya SIRTTA KESE-MENİNGOSE...

HİPOFİZ ADENOMU HASTALIĞI VE TEDAVİSİ

OMURGA-OMURİLİK TÜMÖRLERİ HASTALIĞI VE TEDAVİSİ

SİNİR SIKIŞMASI HASTALIĞI VE TEDAVİSİ

DOĞUMSAL OMURGA AÇIKLIĞI (DOA)-SPİNA BİFİDA HASTAL...

BEL FITIĞI VE TEDAVİSİ

BELDE DARALMA-OMURİLİK KANALI DARALMASI-SPİNAL STE...

BEL KAYMASI VE DARLIK TEDAVİSİ

GİRİŞ

BELDE DARALMA VE TEDAVİSİ

Bel bölgesindeki (lomber bölge) sinir liflerinin geçtiği kanalın daralmasıdır. Genellikle orta yaş ve üzerinde görülen, yıllar içinde gelişen bir rahatsızlıktır. Kemiklerin kanala doğru büyümesi ve/veya buradaki ligament denilen dokuların kalınlaşması ve/veya disk dokusunun ileri derecede taşması sonrasında meydana gelir. Bu daralma sinirleri sıkıştırdığı için hastaların bacaklarında uyuşma, batma, karıncalanma, kramp ve ağrı şikayetleri oluşur. Hastalar doktora genelde "yürüme mesafem çok azaldı, biraz yürüyünce bacaklarım ağrıyor ve/veya uyuşuyor, hemen oturma ihtiyacı duyuyorum, öne eğlince veya oturunca veya yatınca şikayetim hafifliyor" diyerek gelirler.

Hastaların muayenesi sonrası MR, BT ve röntgen tetkikleri yapılarak tanı konulur.

Tedavide öncelikle ilaçlar, egzersiz, kilo verdirme, fizik tedavi denenir.

Cevap vermeyen hastalarda operasyon yapılarak kanal darlığı açılır. Hastalar uygun mikrocerrahi tekniklerle herhangi bir vida veya başka aparata gerek kalmadan sağlığına kavuşurlar. Gerekli olan hastalarda vidalarla tesbit ve füzyon (kemik kaynaması) uygulanır. Bacaklardaki şikayetler kısa sürede geçer fakat bel ağrısı bir süre inatçı kalabilir. Hastalara ameliyat sonrası bol miktarda egzersiz ve yürüyüş önerilir.

Vücudunuza herhangi bir vida, protez, ayraç, takoz gibi aletler takılması gerekiyor denildiğinde veya lazer, buharlaştırma, dışardan iynelerle tedavi.....gibi yöntemler öneriliyorsa mutlaka sorgulayınız, araştırınız!!!!

DOKTORUNUZLA BU ALETLERİN NEDEN GEREKLİ OLDUĞUNU, SONUÇLARINI, OLUMSUZLUKLARINI, BAŞARISIZLIK OLASILIKLARINI, KONUŞUNUZ DETAYLI BİLGİ ALINIZ!!

Mikrocerrahi teknik: Günümüzde ilerleyen mikrocerrahi teknik sayesinde darlıklara hastanın tek tarafından küçük kesiden müdahale edilerek tüm kanalı karşılıklı olarak yeterince genişletmek mümkündür. Bu teknik sayesinde yaşı ileri hastalarda dahi çok konforlu başarılı sonuçlar alınmaktadır.

 

SPİNAL STENOZ (BELDE DARLIK, OMURİLİK DARALMASI) ve TEDAVİ

 

Spinal stenoz, belde daralma, omurilik daralması ve benzeri adlarla bilinen hastalık genellikle 55-60 yaş ve üzerinde görülen rahatsızlıktır. Hastalar eskisi kadar uzun yürüyememekten, yürümekle artan bacak ağrısı ve uyuşmalardan şikayet ederler.  Artık 50 metre dahi yürüyemediğinden yakınarak doktora başvururlar.

 

Yapılan incelemelerde lomber bölge dediğimiz bel bölgesinde kanal daralması tesbit edilen hastalara spinal stenoz tanısı konulur. Bu daralma zaman içinde omurga eklemleri arasındaki ligament denilen bağ dokularının kalınlaşması sonrasında oluşmakta ve ayrıca disk dediğimiz yapının dejenerasyonu sonrasında kanala doğru taşması ile daha da artabilmektedir.

 

Hastalar kısa mesafe yürüdükten sonra ağrı ve uyuşmalar ile oturma veya durup öne eğilme ihtiyacı duymaktadır. Yatarak ağrıları geçmektedir. Nörolojik bozukluk genellikle saptanmaz.

 

En kolay şekilde tanı MR ile konulmaktadır. Bunun yanısıra MR a giremeyen hastalar için myelografi ve tomografik myelografi yapılabilir. Hastaların mutlaka ayakta hareketli grafileri ve kalça grafileri de ek sorunların olup olmadığının incelenmesi için görülmelidir. Operasyon düşünülen hastalara tomografi de çektirilerek ana kanalın ve sinirlerin çıktığı kanalların kemik yapısı detaylı incelenmelidir.

 

Daralma genellikle birkaç seviyede olmaktadır. İlerleyicidir. İlaç ve diğer tedavi yöntemlerine (fizik tedavi, manuplasyonlar, algolojik yöntemler, ısı, ultrason, akupunktur… vb…) genellikle cevap alınamaz veya kısa süreli cevap alınsa da şikayetler tekrar başlar.

 

Uygun olan hastaların operasyonlarında bugün en konforlu ve güncel method  mikrocerrahi yöntemle tek taraftan girilerek spinal kanalın iki taraflı genişletilmesi ameliyatıdır. Bu ameliyat sonrasında belde tek taraftan kaslar minimal yöntemle sıyırılır ve darlığa mikroskop eşliğinde girilerek tüm kanalı daraltan oluşumlar ortadan kaldırılır. Bu adeta portakalın içini küçük bir açıklıktan girerek boşaltmak olarak tanımlanabilir. Omurgadaki eklemlere zarar verilmez. Karşı tarafın kasları sağlam kalır. Bu sayede hastalar çok seviyeden dahi bu operasyonu olsalar ameliyattan 4 saat sonra yürür ve ertesi gün taburcu olurlar. Ameliyatta her seviye darlık için  kanama miktarı 35-50 cc nin üzerine çıkmaz. Hastaya kan verilme gereği çoğunlukla yoktur. Kliniğimizde son 2,5 yılda yaklaşık 250 hasta bu yöntemle tedavi edilmiştir. Yaşı 60 ve üzerinde olan kemikleri zayıf bu hastalara vida, platin, protez, plak vb… kemik ile uyumsuz materyaller takılarak oluşan riskler ve yabancı cisimin oluşturduğu sorunlar ortadan kalkmış olur. Bu yöntemle devlet ve hasta da maddi olarak ciddi tasarruf etmiş olur. Bu ameliyatın maliyeti diğer yöntemlerin maliyetinin %25-35 i kadardır. En iyi spinal cerrahlarda dahi vidanın yanlış yere yönlenme oranı %10-15 dir. Yani belinize 10 vida takıldı ise en iyi ihtimalle 1 veya 2 tanesi olması gereken ideal durumda olmayabilir!! Günümüzde kullanılan vida, platin ve benzeri malzemelerin kemik ile uyumlusu malesef yoktur, o nedenle gençlerin aksine zaman içinde özellikle çoğunluğu osteopenik ve osteoporotik olan  bu hastalarda vidalar gevşemekte ve oynamaktadır. Bu gevşeme ve oynamalar hastalarda kronik bel ve kalça ağrılarına yol açmaktadır. Hastalar çoğu zamanını beyin cerrahisi, fizik tedavi, ağrı poliklinikleri gibi yerlerde ve yatakta geçirmektedir. Kliniğimizde son 2 yılda 120 hastadan bu vidalar sökülmüştür!!

 

Dünyada son 10-15 senedir artık beyin cerrahları bu hastaların ameliyatlarında çok büyük oranda bu yöntemle operasyonu tercih etmektedir. Ülkemizde de bu yöntemle operasyon sayısı gün geçtikçe itibar görmekte ve her geçen gün artan oranda bu operasyonları tercih eden beyin cerrahı sayısı artmaktadır. Dünya literatüründe saygın dergilerde bu yöntemin uzun süreli sonuçları yayınlanmış ve çok başarılı bulunmuştur.

 

Tabiki bütün belinde daralma olan hastalar için tek ve mucizevi yöntem bu değildir. Hastaya ve hastalığına ek bozukluklara göre yöntemler değişebilir, ilaveler ve çıkarmalar yapılabilir.

 

 

 

HANGİ OMURGA HASTALIKLARINDA VİDA VE DİĞER MALZEMELERİ KULLANIYORUZ?

 

Özellikle skolyoz, ileri derecede hareketli bel kaymaları (2. derece ve üstü), vertebra tümörleri, vertebra kırıklarının bir bölümünde vida ve diğer malzemeleri kullanmaktayız ve ciddi fayda sağlamaktayız. Kısacası doğru tanı, doğru hasta, doğru tedavi kuralı geçerlidir.

 

SON SÖZ

 

Omurga cerrahisinde başarının temel kuralı doğru tanıyı koymaktır. Tanı doğru konulduktan sonra tedavi tercihi hastanın durumuna göre en etkin ve en minimal yöntemden, en karmaşık yönteme doğru sıralanmalıdır.

 

Mikrocerrahi yöntem ile tek taraftan girilerek iki taraflı kanal genişletilmesi ameliyatı, belinde tek veya çok seviyeli kanal daralması olan uygun hastalarda en konforlu, riski en az ve çok etkileyici sonuçları olan bir yöntemdir.

 

 

 

Sağlıkla kalın,

 

Prof. Dr. Kudret Türeyen
Bağlarbaşı Mah. 1. Sedir sok.
Evke Mediloft 1 No:15/17
Osmangazi BURSA
Tel: 0(224)222-2772
www.kudrettureyen.com

 Dekompresif Lomber Laminektomi: Bu işlem spinal stenoz denen omurilik kanalının daralması durumuna bağlı olan şikayetleri gidermek amacıyla yapılır. Omurilik kanalının daralması sıklıkla yaşlanmayla paralel gider ve dejenere (fıtıklaşmış) diskler, kalınlaşmış ligamentler ve omuriliği saran kemiklerde kireçlenmeye bağlı çıkıntıların oluşmasıyla karakterizedir. Ameliyat sırasında bele yapılacak bir cilt kesisi sonrası omuriliğe ve sinir köklerine bası yapan kemik çıkıntıları ve kalınlaşmış ligamentler çıkartılır. Bu sayede omurilik kanalı genişler ve sinirler rahatladığı için zamanla hastalar eski fonksiyonel yaşamlarına kavuşurlar. Bu ameliyatlarında da mikroskop altında yapılarak operasyon bölgesindeki dokuları korumak ve maksimum yarar sağlamak önemlidir.