ANEVRİZMA KANAMASI HASTALIĞI VE TEDAVİSİ

BEYİN TÜMÖRÜ HASTALIĞI VE TEDAVİSİ

BOYUN FITIĞI VE TEDAVİSİ

DOĞUMSAL BOYUN veya BEL veya SIRTTA KESE-MENİNGOSE...

DOĞUMSAL BOYUN veya BEL veya SIRTTA KESE-MENİNGOSE...

HİPOFİZ ADENOMU HASTALIĞI VE TEDAVİSİ

OMURGA-OMURİLİK TÜMÖRLERİ HASTALIĞI VE TEDAVİSİ

SİNİR SIKIŞMASI HASTALIĞI VE TEDAVİSİ

DOĞUMSAL OMURGA AÇIKLIĞI (DOA)-SPİNA BİFİDA HASTAL...

BEL FITIĞI VE TEDAVİSİ

BELDE DARALMA-OMURİLİK KANALI DARALMASI-SPİNAL STE...

BEL KAYMASI VE DARLIK TEDAVİSİ

Spinal tümörler, omuriliğin kendisi veya omurilik destek dokuları veya omurgayı oluşturan kemik dokulardan köken alan tümöral oluşumlardır. Böyle bir tümör omurilik basısı oluşturarak felçlere ve ölüme neden olabilir. Tümörün çıkarılması için sıklıkla laminektomi, bazen de hemilaminektomi yapılması gerekir. Laminektomi ve hemilaminektomi, omurilik kanalının arka bölümünden bir kemik parçasının çıkarılması işlemidir. Omurganın ön tarafını tutan tümörlerin çıkarılmasında ise değişik yöntemler kullanılır.

Cerrahi amaç tümörü tamamen çıkarmak, tüm omurilik ve sinirleri baskıdan kurtarmak ve kalan bölümde omurga dizilim desteğini sağlayarak kemikler arası kaynaşma oluşturacak sistemi kurmaktır.

Omurilik ve omurga tümörlerinin 3 tipi vardır:

Ekstra-dural spinal tümör: Omuriliği saran zarın dışındaki tümörler.

İntra-dural ekstra-medüller tümör:Omuriliği saran zarın içinde, omuriliğin dışındaki tümörler

İntra-dural intra-medüller tümör:Omuriliğin içindeki tümörlerAlternatifler:

Her türlü riski göze alıp ameliyat olmamak

Tıbbi ilaç ve periyodik radyolojik ( BT, MR ) incelemeler

Tümörün cinsine göre ışın tedavisi, gamma knife, ciber knife

Fizik tedavi yöntemleriyle şikâyetleri gidermeye çalışmakAmeliyatın Riskleri:

Anestezi riski:Lokal ve genel anestezi işlemleri esnasında ve sonrasında (ameliyatta hastaya verilen pozisyon nedeniyle ) riskler vardır. Ayrıca anestezinin her şeklinde ve sedasyonda da ilaçlara bağlı oluşabilecek zararlar bulunmaktadır.

Kanama:Ameliyat sırasında veya ameliyat sonrasında ileri derecede olabilecek bir kanama riskinin vardır. Kanama durumunda ek bir tedaviye veya kan transfüzyonuna ihtiyaç duyabilir.

Kan pıhtısı oluşumu: Kan pıhtısı her çeşit ameliyat sonrası oluşabilir. Kanama bölgesinde oluşan pıhtılar kan akımını engelleyip ağrı, ödem, inflamasyon veya doku hasarı gibi sorunlara yol açabilir.

Omurilik yaralanması: Nadir olsa da ameliyat esnasında omurilik yaralanması olabilir.

Kardiyak sorunlar: Ameliyatın, düzensiz kalp ritmine veya kalp krizine yol açma gibi düşük bir riski bulunmaktadır.

Kalıntı: Tümörün tam çıkarılamaması mümkündür.

Enfeksiyon: Enfeksiyon cilt kesi bölgesinde olabileceği gibi ameliyat alanında, hatta ameliyat alanındaki kemikte de olabilir. Enfeksiyona bağlı riskler arasında menenjit (beyin ve omuriliği saran zarların iltihabı) ve apse oluşumu (irin birikimi) bulunur.

Ameliyat sonrası nörolojik fonksiyonlarda gerileme: Ameliyat sonrası olabilecek omurilik hasarı, kanama (ameliyat alanı ve çevresinde) veya spinal ödem nedeniyle nörolojik fonksiyonlarda gerileme riski az da olsa mevcuttur.

Beyin omurilik sıvısı kaçağı riski: Ameliyat sonrasında yara yerinden dış ortama beyin omurilik sıvısı kaçağı oluşabilir. Bunun tedavisi için drenaj konulması veya yeniden aynı yara yerinin tamirine yönelik ek müdahale gerekebilir.

Solunum problemleri: Ameliyat sonrası, genelde geçici olan solunum sıkıntısı veya pnomoni görülebilir. Pulmoner emboli (akciğerlerin damarlarının tıkanması) görülebilir.