ANEVRİZMA KANAMASI HASTALIĞI VE TEDAVİSİ

BEYİN TÜMÖRÜ HASTALIĞI VE TEDAVİSİ

BOYUN FITIĞI VE TEDAVİSİ

DOĞUMSAL BOYUN veya BEL veya SIRTTA KESE-MENİNGOSE...

DOĞUMSAL BOYUN veya BEL veya SIRTTA KESE-MENİNGOSE...

HİPOFİZ ADENOMU HASTALIĞI VE TEDAVİSİ

OMURGA-OMURİLİK TÜMÖRLERİ HASTALIĞI VE TEDAVİSİ

SİNİR SIKIŞMASI HASTALIĞI VE TEDAVİSİ

DOĞUMSAL OMURGA AÇIKLIĞI (DOA)-SPİNA BİFİDA HASTAL...

BEL FITIĞI VE TEDAVİSİ

BELDE DARALMA-OMURİLİK KANALI DARALMASI-SPİNAL STE...

BEL KAYMASI VE DARLIK TEDAVİSİ

Hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler:

Günümüzdeki bilgilerin ışığı altında meningoseller doğumsal bir bozukluktur. Cilt, cilt altı omuriliği saran kemik kanalın arka elemanları ve omuriliği saran dura adlı zar açık kalmakta ve bacak-ayak hareketlerini ve idrar ve gaitalarını yapma ve tutma ile ilgili yapılara giden sinir kökleri dış ortamla temas sonucu hasar görmektedir. Omuriliğin kapanma bozukluğuna sıklıkla arka beyin anomalileri ve hidrosefali denilen beyin omurilik sıvısı dolaşım bozukluğu eşlik etmektedir. Hastaların yaklaşık %80’inde beyin omurilik sıvısı dolaşımına yönelik şant veya endoskopik ameliyatlar gerekmekte ve çocuğun ileriki yaşamında da düzeltme ameliyatları gerekli olabilmektedir. Ayrıca omuriliğin kapanma bozukluklarına ayak ve iç organları da ilgilendiren anormalliklerde eşlik edebilmekte ve hastanın bu yapılar ile ilgili ameliyatlar olması gerekebilmektedir.

Girişimin yapılmaması durumunda neler olabilir?

Kese patlayabilir; zaten patlamış ise beyin omurilik sıvısının dış ortamla teması neticesinde menenjit ve bunun neden olduğu bozukluklar neticesi hasta kötüleşebilir.

Nasıl bir tedavi/girişim uygulanacak:

Operasyonun amacı hasarlı bölgeyi kapatarak hastanın menejit olma riskini önlemektir. Bu ameliyatta hasarlı sinirleri iyileştirmek bugünkü teknoloji ile mümkün değildir. Omurilik ve sinir hasarının iyileştirilebilmesi konusunda dünyada çok yaygın çalışmalar yapılmaktadır (neurogenezis çalışmaları, projenitör hücre çalışmaları, kök hücre çalışmaları). Henüz insanlarda kanıtlanmış kanıta dayalı kök hücre sonuçları yoktur o nedenle bu konudaki sağlık sömürücülerinin tuzağına düşülmemesi gerekir. Sinirler korunarak bulunması gereken yere bir kılıf oluşturularak konulmaya çalışılır. Hastalar genel anestezi verildikten sonra mikroskop altında yüzükoyun pozisyonda ameliyat edilirler. Uygun cilt kesisi yapılıp omuriliği saran dura mater adlı zarın sağlam yeri bulunur ve çepeçevre ortaya konur. Kese duvarına yapışık sinir kökleri kese duvarından mikrocerrahi teknik ve gerekli donanım kullanılarak hastaya zarar vermeden ayrılır. Ameliyat esnasında gerektiği durumlarda patolojik inceleme yapılır. Kesinin çıkarılmasıyla oluşan ciltteki doku boşluğu gerekirse plastik cerrahi bölümünce hastanın kendi cildini sırtından yara üzerine kaydırılması veya benzer teknikler kullanılarak kapatılır.

 

Ortaya çıkabilecek yan etkiler:

Yaradan beyin omurilik sıvısının akması (onarım cerrahisi gerektirebilir).

 Ameliyat bölgesinde iltihap olabilir. Bu enfeksiyon menenjite yol açabilir.

 Kanama nadiren olur.

 Ameliyat sonrası önceden görünmeyen hidrosefali ortaya çıkabilir ve cerrahi müdahale gerekebilir.